_DSF1874_crop_02

Kaevud:

PP-kanalisatsioonikaevud

Kasutatakse reoveekanalisatsiooni torustike kontrollimiseks ja hooldamiseks

Mõõdud 400/315

PE-kanalisatsioonikaevud

Kasutatakse reoveekanalisatsiooni torustike kontrollimiseks ja hooldamiseks

Mõõdud 400/315; 560/500; 800/500; 800/630; 1000/500; 1000/630; 1200/630

Sademeveekaevud

Kasutatakse sademeveekanalisatsiooni torustike kontrollimiseks ja hooldamiseks

Mõõdud 400/315; 560/500; 800/500; 800/630; 1000/500; 1000/630; 1200/630; 1400/630; 1500/630

Veemõõdukaevud

Kasutatakse vee vooluhulkade mõõtmiseks kinnistutel.

Kaevud on iseankurduvad, sees on veemõõdusõlm, veearvesti paigaldab kohalik vee ettevõte

Mõõdud silinder ID1200/800; ID1500/800

Mõõdud pallkaev ID1300/800; ID1700/800

Restkaevud 300l

Kasutatakse sademevee juhtimiseks sademevee trassidessse

Mõõdud 560/500

Restkaevud

Kasutatakse sademevee juhtimiseks sademevee trassidessse

Mõõdud 400/315; 560/500; 800/500

Drenaažikaevud

Kasutatakse drenaažitorustike kontrollimiseks ja hooldamiseks

Mõõdud 400/315; 560/500; 800/500;800/630; 1000/500; 1000/630

Hüdrandikaevud

Kasutatakse hüdrandi hooldamiseks ilma pinnast lahti kaevamata.

Kaev on iseankurduv, sees on hüdrant ja tagasivoolukapiga trapp, mis tagab kaevust vee äravoolu.

Mõõdud 1000/630

Siibrikaevud

Kasutatakse vee- ja survekanalisatsioonitrasside avamiseks, sulgemiseks ja hooldamiseks.

Kaevu läbimõõt valitakse vastavalt trassi läbimõõdule ja siibrite arvule.

Mõõdud 1000/630; 1200/630; 1400/630; 1500/630; 1600/630; 2000/630

Imbkaevud

Kasutatakse sademevee ja (eelpuhastatud) reovee immutamiseks pinnasesse.

Mõõdud 800/500; 1000/500; 1000/630

Proovivõtukaevud

Kasutatakse kanalisatsioonitrassidest veeproovi võtmiseks.

Peamiselt kasutatakse peale õlipüüdureid või rasvapüüdureid. Kaevus on pöördklapp vastavalt torustiku suurusele.

Mõõdud 800/630; 1000/630

Ventiilikaevud

Mõõdud 400/315; 560/500; 800/500; 800/630; 1000/630