Pumplad

Kasutatakse reo-, drenaazi- ja sademevee ülepumpamiseks kohtades, kus isevoolse torustiku rajamine ei ole parim lahendus.

Pumplad valmistatakse komplektsetena, vastavalt tellija soovile.