Kanalisatsioonikaevud

Kanalisatsioonikaeve kasutatakse reoveetorustiku hooldamiseks, kontrollimiseks ja torustiku suunamuutuste puhul. Kaevud valmistatakse voolurenniga mille minimaalne sügavus on ½ trassi läbimõõdust. Kaevud on üldjuhul teleskoopsed mis tähendab, et kaevu kõrgust on võimalik reguleerida vastavalt maapinna kõrgusele. Kaevuluugi materjaliks on malm või plastik. Mugavamaks paigaldamiseks on võimalik valmistada ka topeltpõhjaga kaeve mille alumine põhi on sile.

Enamlevinud läbimõõdud on 200-1000mm.

Sademeveekaevud

Sademeveekaeve kasutatakse sadevete ärajuhtimiseks torustiku suunamuutuste ja hooldamise puhul. Kaevud valmistatakse reeglina siledapõhjalistena ja teleskoopsetena mis tähendab, et kaevu kõrgust on võimalik reguleerida vastavalt maapinna kõrgusele. Kaevuluugi materjaliks on malm või plastik. Sadevesi juhitakse torustikku läbi restkaevude. Restkaev koosneb restluugiga teleskoobist ja

Enamlevinud läbimõõdud on 400-1000mm.

Siibrikaevud

Siibrikaeve kasutatakse vee- ja kanalisatsioonitorustike lõikude avamiseks ja sulgemiseks..Siibrikaevu läbimõõt sõltub kaevu paigaldatavate siibrite hulgast ja suurusest. Kaevud valmistatakse üldjuhul teleskoopsena mis tähendab, et kaevu kõrgust on võimalik reguleerida vastavalt maapinna kõrgusele. Kaevuluugi materjaliks on malm või plastik. Kaevu on võimalik lihtsamaks opereerimiseks paigaldada redel ja külmumise vastu ka soojustatud luuk.

Enamlevinud mõõdud 1000-1500mm.

Hüdrandikaevud

Hüdrandikaeve kasutatakse hüdrandi mugavamaks hooldamiseks. Kaevud valmistatakse üldjuhul teleskoopsena mis tähendab, et kaevu kõrgust on võimalik reguleerida vastavalt maapinna kõrgusele.

Enamlevinud mõõt 1000mm.

Veemõõdukaevud

Veemõõdukaeve kasutatakse torustikku läbiva veehulga mõõtmiseks. Kaevu on paigaldatud veemõõtja ning hõlpsamaks inspekteerimiseks ka redel. Valmistada on võimalik nii teleskoopne kui ka fikseeritud tõusutoruga kaev, luugi materjaliks vastavalt malm või plastik.

Enamlevinud mõõdud 1000-1200mm.

Mahutid

Joogiveemahutid, reoveemahutid, tuletõrjeveemahutid, sadeveemahutid diameetriga kuni 3000mm.

Pontoonid

Valmistame PE torudest ujuvpontoone paadisildadele, parvsaunadele jne. Pontoone on võimalik toota läbimõõduga kuni 1000mm.

Eritooted

Liftišahtid, PE ja PP poognad, kütusepaagid.

Soovid täpsemalt küsida?

Võta meiega ühendust läbi veebi kontaktvormi, saada e-post või helista meile. Kontaktid leiate klikkides paremal asuvale nupule “Kontaktid”.