Mahutid

Meie mahutid on spetsiaalselt projekteeritud ja ehitatud vastavalt erinevate vedelike, nagu joogivesi, reovesi, tuletõrjevesi või sademevesi, eriomastele vajadustele ja nõuetele. Iga mahuti täidab konkreetset funktsiooni, olles oluline osa vastava infrastruktuuri või teenuste pakkumise süsteemist.

Joogiveemahutid on mõeldud puhta joogivee hoidmiseks ja varustamiseks. Neid kasutatakse tavaliselt erinevates veetöötlus- või veetranspordisüsteemides, et tagada veevarustus erinevatele asukohtadele, nagu hooned, laagrid või ürituspaigad. Joogiveemahutid peavad vastama kõrgeimatele hügieeni- ja ohutusstandarditele ning neil võib olla spetsiaalsed filtrid ja pumbasüsteemid, et tagada puhta vee kvaliteet

 Reoveemahutid on mõeldud reovee kogumiseks ja ladustamiseks enne selle edasist töötlemist või äravoolu. Need mahutid on ühendatud kanalisatsioonisüsteemiga ja neid kasutatakse tavaliselt hoonetes, tööstusrajatistes või asulates. Reoveemahutid võivad olla varustatud sobivate filtrite või puhastusseadmetega, et vältida reoveesüsteemi ummistumist ja keskkonnareostust.

Tuletõrjeveemahutid on mõeldud tuletõrjevee hoidmiseks ja kättesaadavaks tegemiseks tuletõrjeoperatsioonide jaoks. Need mahutid asuvad tavaliselt lähedal asuvates tuletõrjehüdrantides või -pumbajaamades ning tagavad tuletõrjeüksustele kiire juurdepääsu piisavale veekogusele tulekahju kustutamiseks. Tuletõrjeveemahutid võivad olla varustatud spetsiaalsete klappide või pumpadega, mis võimaldavad vee kiiret väljastamist ja surve säilitamist.

Sadeveemahutid on mõeldud vihmavee või sademevee kogumiseks ja ladustamiseks. Need mahutid aitavad juhtida vihmavett eemale hoonete või pindade lähedusest ning võivad seda hiljem kasutada kastmisveena või suunata seda äravoolusüsteemi. Sadeveemahutid võivad olla varustatud filtrite või äravoolusüsteemidega, et eemaldada võimalikud saasteained või liigvesi.