Peweld OÜ on silmapaistvalt professionaalne ja usaldusväärne ning nende panus meie ühisesse töösse on hindamatu.

Ahto Hydroseal OÜ

Niikaua kuni Jaanika Peweldis töötab, on kõik hästi

Ingvar Soosing OÜ

Rempfast on väga rahul teiega koostööst. Eriti Jaanika asjaajamistega

Elar Rempfast OÜ

Peweldiga olme aastaid koostööd teinud läbi Hals Tradingu. Kõik on sujunud hästi, toodetega väga rahul. Teenindus kiire ja korrektne.

Elmo E.M Water OÜ

This is the heading

Click edit to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, cctetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Long Height Image with Hover Effects v2

Another hover effect design with a long height image. Show your team long-height images and apply a hover effect on details.

Harrison

WordPress Dev.

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary

Elizabeth Sofia

WordPress Dev.

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary

Charlie Cooper

WordPress Dev.

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary

Lucy Evelyn

WordPress Dev.

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary

KONTAKTISIKUD

Meie eksperdid:

Urmet Uusorg

Müügijuht

Kärt Pallase

Müügiesindaja

Risto Küket

Tootmisjuht

Tel: +372 5555 4494 risto@peweld.ee

Jaanika Toome

Müügijuht

+372 5300 5285

jaanika@peweld.ee

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

TAGASISIDE

Meist arvatakse nii:

Peweld OÜ on silmapaistvalt professionaalne ja usaldusväärne ning nende panus meie ühisesse töösse on hindamatu.

Ahto Hydroseal OÜ

Niikaua kuni Jaanika Peweldis töötab, on kõik hästi

Ingvar Soosing OÜ

Rempfast on väga rahul teiega koostööst. Eriti Jaanika asjaajamistega

Elar Rempfast OÜ

Peweldiga olme aastaid koostööd teinud läbi Hals Tradingu. Kõik on sujunud hästi, toodetega väga rahul. Teenindus kiire ja korrektne.

Elmo E.M Water OÜ

Alati kiire, professionaalne ja äärmiselt kliendisõbralik toimetamine

Hals Trading AS

Toodete hoolduse kohta käiv info:

Pumplate hooldus on oluline nende tõhusa toimimise tagamiseks. Siin on mõned põhilised hooldustegevused:

Eemaldage pumpadest ja pumplatest kogunenud prügi, mustus või sete. See võib hõlmata pumbakorpuste, filtrite ja äravoolusüsteemide puhastamist. Järgige pumplate tootja juhiseid puhastusmeetodite ja -vahendite kohta ning järgige ohutusnõudeid

Pumplate regulaarne kontroll aitab avastada võimalikke probleeme varakult. Kontrollige pumpla seisukorda, sealhulgas pumpade, filtrite, ventiilide ja muude komponentide korrasolekut. Veenduge, et kõik osad oleksid õigesti paigaldatud ja töökorras

Veenduge, et pumplate elektrisüsteem oleks korras. Kontrollige juhtmete, ühenduste ja kaitselülitite seisukorda. Vajadusel tehke vajalikke parandusi või asendusi. Elektriliste komponentide kontrollimine on eriti oluline pumplate ohutuks ja tõrgeteta tööks

Tehke regulaarselt pumplate testimist ja kalibreerimist vastavalt vajadusele. See hõlmab pumpade jõudluse, rõhu ja automaatika süsteemide kontrollimist. Vajadusel kalibreerige pumplate juhtimisseadmeid või reguleerige seadeid vastavalt soovitatud parameetritele

Soovitatav on sõlmida hooldusleping spetsialiseeritud teenusepakkujaga. Hoolduslepingu kaudu tagatakse regulaarne hooldus, kontroll ja vajadusel kiire reageerimine võimalikele probleemidele.

On oluline järgida sademeveekaevu tootja juhiseid hooldustegevuste kohta ning vajadusel pöörduda spetsialisti poole. Nõuetekohane hooldus tagab, et sademeveekaev suudab tõhusalt koguda ja juhtida sademevett ning vähendada üleujutuste ja reovee reostuse riske.

 
 

Tagage, et pumplate varuosad, nagu tihendid, filtrid või korpused, oleksid korras ja vajadusel asendatud. Järgige tootja soovitusi varuosade hooldamise ja vahetamise osas ning kasutage kvaliteetseid ja sobivaid varuosi

Sademeveekaevud vajavad samuti regulaarset hooldust. Siin on mõned olulised hooldustegevused:

Sademeveekaev tuleks regulaarselt puhastada, et eemaldada sete, prügi ja muud kogunenud materjalid. Sette ja prahi kogunemine võib takistada veekogumist ja põhjustada ummistusi. Kasutage sobivaid tööriistu, nagu labidad või kühvlid, et eemaldada sete ja prügi sademeveekaevust. Veenduge, et sette ja prahi eemaldamine toimuks ohutusnõuete kohaselt.

Veenduge, et sademeveekaevu äravoolutorud ja väljalaskeavad oleksid puhtad ning takistusteta. Kontrollige regulaarselt, kas väljalaskeavad on ummistunud lehtede, oksade või muude materjalidega. Vajadusel puhastage äravoolutorud ja vabastage ummistused.

Veenduge, et sademeveekaevu kaas oleks  korralikult paigaldatud ja tihendid terved. Kontrollige kaane kinnitusi, et veenduda nende stabiilsuses. Katkised või puudulikud kaaned võivad võimaldada prahi ja saasteainete sattumist sademeveekaevu ning vähendada süsteemi efektiivsust.

Hoidke silma peal sademeveekaevu veetasemel. Kui märkate ebatavalist kõrgendatud või madalat veetaset, võib see viidata probleemidele äravoolusüsteemis või ummistustele. Sellisel juhul võib olla vajalik professionaali abi, et probleem tuvastada ja lahendada.

Kui sademeveekaev on suurema süsteemi osa, võib olla soovitatav sõlmida hooldusleping spetsialiseeritud teenusepakkujaga. Hoolduslepingu kaudu tagatakse regulaarne hooldus ja kontroll sademeveekaevule vastavalt kokkulepitud ajakavale ja standarditele.

On oluline järgida sademeveekaevu tootja juhiseid hooldustegevuste kohta ning vajadusel pöörduda spetsialisti poole. Nõuetekohane hooldus tagab, et sademeveekaev suudab tõhusalt koguda ja juhtida sademevett ning vähendada üleujutuste ja reovee reostuse riske.

 

 
 

 

Kanalisatsioonikaeve kasutatakse reoveetorustiku hooldamiseks, kontrollimiseks ja torustiku suunamuutuste puhul. Kaevud valmistatakse voolurenniga mille minimaalne sügavus on ½ trassi läbimõõdust. Kaevud on üldjuhul teleskoopsed mis tähendab, et kaevu kõrgust on võimalik reguleerida vastavalt maapinna kõrgusele. Kaevuluugi materjaliks on malm või plastik. Mugavamaks paigaldamiseks on võimalik valmistada ka topeltpõhjaga kaeve mille alumine põhi on sile.

Enamlevinud läbimõõdud on 200-1000mm.

Keeviskaevud sileda toruga  De400_315

Keeviskaevud gofreeritud toruga

Sademeveekaeve kasutatakse sadevete ärajuhtimiseks torustiku suunamuutuste ja hooldamise puhul. Kaevud valmistatakse reeglina siledapõhjalistena ja teleskoopsetena mis tähendab, et kaevu kõrgust on võimalik reguleerida vastavalt maapinna kõrgusele. Kaevuluugi materjaliks on malm või plastik. Sadevesi juhitakse torustikku läbi restkaevude. Restkaev koosneb restluugiga teleskoobist, tõusutorust ja plastpõhjast.

Enamlevinud läbimõõdud on 400-1000mm.

Drenaažikaevud

Restkaevud  De560_500

Veemõõdukaeve kasutatakse torustikku läbiva veehulga mõõtmiseks. Kaevu on paigaldatud veemõõtja ning hõlpsamaks inspekteerimiseks ka redel. Valmistada on võimalik nii teleskoopne kui ka fikseeritud tõusutoruga kaev, luugi materjaliks vastavalt malm või plastik.

Enamlevinud mõõdud 1000-1200mm.

Hüdrandikaevud ID1000
Silinderkorpusega veemõõdukaevud ID1200_1500
Pall korpusega veemõõdukaevud  ID1300_1700
Siibrikaevud
Õhueralduskaevud
Proovivõtukaevud
Vaakumkaevud

Plastluugid ja teleskoobid plastluukidega

A15 klass

Mõõdud  315; 400

Renni äravool

Katuselt ja kivisillutiselt sademevee jutimiseks torustikku

Toru ühendused 110 ja 125

Renni ühendused DN50; DN75; DN90; DN110 ja DN125